Tamagotchi Center

Tamagotchi Center

product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image
product image thumbnailproduct image thumbnailproduct image thumbnailproduct image thumbnailproduct image thumbnailproduct image thumbnailproduct image thumbnail

Tamagotchi Keitai Aloha & Yukata Pair

£39.00 Sold

Great condition Tamagotchi Keitai pair.

Screen, buttons and sound work flawlessly.